Tuesday, 3 July 2018

892.OCTOBER(HINDI,2018)


892.October(Hindi,2018)
       Romance,Drama

"October-അസാധാരണമായ ഒരു  പ്രണയ കഥ"

   മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ ശരി ആണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. പ്രണയ കഥ പ്രമേയമായി വരുന്ന സിനിമ കണ്ടു ആദ്യമായി ആണ് ഇത്രയും കുഴങ്ങുന്നത്!!സിനിമയുടെ ഴോൻറെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് Romance/Drama എന്നും ആണ്.പക്ഷെ സിനിമ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും തീരുമ്പോഴും ഒരു ഫാന്റസി ചിത്രം പോലെ ആണ് തോന്നിയത്.അല്ലെങ്കിൽ practical sense ൽ നോക്കിയാൽ ഡാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഭ്രാന്തു.വളരെ മികച്ച ചിത്രമായി ഭൂരിഭാഗവും ആളുകൾ വിലയിരുത്തിയ ചിത്രമാണ്.ഇങ്ങനെ ഒക്കെ തോന്നാൻ ഉള്ള കാരണം പറയാം.

  പ്രായോഗിക തലത്തിൽ സിനിമയെ സമീപിച്ചാൽ, 21 വയസ്സുള്ള ഡാൻ.അവൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കോഴ്‌സ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇന്റർൻഷിപ്പിൽ ആണ്.സ്വതവേ 'വെട്ടൊന്നു മുറി രണ്ടു' എന്ന നിലപാടുള്ള യുവാവിന്റെ സ്വഭാവം ഹോട്ടൽ മേഘലയിൽ യത്ഗ്ര സ്വീകാര്യം ആയ ഒന്നല്ലായിരുന്നു.ഇന്റർൻഷിപ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കില്ല എന്നും 3L രൂപ ഫൈൻ ആയി അടയ്ക്കണം എന്നും നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നു.ഒരു പുതു വർഷ രാത്രിയിൽ ആയിരുന്നു ആ ഹോട്ടലിൽ അപകടം ഉണ്ടായത്.ശ്യൂലി എന്ന മറ്റൊരു ഇന്റർണ് മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്നും താഴെ വീഴുന്നു.മരണത്തിനെ നേരിൽ കണ്ട അവൾ അത്യാസന്ന നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ആയി.സഹപാഠിയ്ക്ക് നേരിട്ട ഒരു ദുരന്തം എന്നതിൽ നിന്നും അവൾ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് അവസാനമായി ചോദിച്ച ചോദ്യം "Where is Dan?" എന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ചു എന്തോ ഒന്നായി മാറി.ആകെ മൊത്തം കണ്ടു പരിചയം മാത്രം ഉള്ളവരിൽ എന്തു ബന്ധം ഉടലെടുക്കാൻ ആണ്?

  രണ്ടു കാരണങ്ങൾ ആകും ഉണ്ടാവുക.ഒന്നു ഡാൻ അവളെ നിശബ്ദമായി പ്രണയിച്ചിരുന്നു.അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിനു അവളുടെ അവസാനത്തെ സംഭാഷണം എന്ന പ്രാമുഖ്യം നൽകി കൊണ്ടുള്ള കരുതൽ ആയി മാറി കാണണം.എങ്ങനെ ആയാലും purely ഡാനിന്റെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തയ്ക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാമുഖ്യം എന്നു തോന്നുന്നു.'ഒക്ടോബർ' എന്തു കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ചിത്രം ആകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്നാൽ ഈ വിശകലനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കും എന്നു തോന്നുന്നില്ല.

  പതിയെ ഉള്ള 'ഒക്ടോബർ' തീം മ്യൂസിക് ആകാം,വരുണ് ധവാൻ ചെയ്ത മികച്ച കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ആകാം.കണ്ണിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ശ്യൂലി ആകാം,മികച്ച അഭിനയം കാഴ്ച വച്ച 'അമ്മ കഥാപാറ്റഗ്രാം ആകാം.ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി വന്ന ആ കഥയാകാം.വല്ലാത്ത ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു ചിത്രം..ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഒരു ഭാരമായി മനുഷ്യൻ മാറുമ്പോൾ ഉള്ള ചിന്താഗതികൾ രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും,അതിൽ നിന്നും ശ്യൂലിയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം,ഡാനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ.ഈ ഒരു സംഭവം ഡാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ തന്നെ അടിമുടി മാറ്റുന്നു.അവസാന രംഗത്തിൽ അവൻ ആ മുല്ലപ്പൂ ചെടിയും ആയി പോകുമ്പോൾ അവൻ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് എന്തിനെ ആണ്??ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ആകും സിനിമയുടെ കാതൽ.

  വളരെ മികച്ച ഒരു പ്രത്യേകതരം ചിത്രം ആയി തോന്നി 'ഒക്റ്റോബർ' ഞാൻ എന്ന പ്രേക്ഷകന്.പലർക്കും പല രീതിയിൽ ആകാം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക.എന്നാൽ കുറച്ചു നല്ല ഓർമ്മകൾ നൽകി ഈ ചിത്രം.

No comments:

Post a Comment